Skiftingehus 8B

Skiftingehus 8b

Bilder på Retrobanan

Utprovningen av Retrobanan

Utprovning av retrobanan: Vi utnyttjade en servomotor för att tajma kulorna så att de inte skulle komma samtidigt men det blev inte som vi hade tänkt. Kulorna rullade för långsamt och stannade vid metallsorteraren. Därför var vi tvungna att justera farten ännu en gång så att kulorna kunde rulla snabbare. Efter att kulorna hade börjat rulla i rätt hastighet började vi fundera på hur vi skulle separera dem så att var och en skulle hamna i rätt bägare. Först separerade vi metallen ifrån de andra kulorna. Det skedde genom en fallucka med skumgummi ovanpå. Metallen är för tung och då faller den igenom skumgummit medan trä och plast fortsätter rulla. Efter en svängning fortsätter rullbanan men en bit är lite större och där separeras plasten från träet. Träkulorna fortsätter fram till vägen är slut och kulorna faller in i den sista bägaren.

Retrobanan

Retrobanan: För den fjärde och vinnande idén, använde vi oss av kanalplast. Vi använde också metallstänger som hjälpte oss hålla upp banan i dess korrekta form. Efter det började vi forma kulbanan så att kulorna skulle falla ned i rätt hål. Vi använde oss även av silvertejp och lim för att hålla upp konstruktionen. Vi kom fram till att diametern på kulorna skiljer sig åt. Det innebär att man kan sortera ut kulorna genom hur stor diametern är på dem, så att de ska falla i rätt bägare.

Rullbana på träplatta

Rullbana på träplatta: I den här idén använde vi oss av en träplatta och kanalplast. Vi använde kanalplasten för att dämpa kulornas hastighet. Från början sorterades metallkulorna genom ett hål med en skumgummibit. Metallen är tyngre än plast och trä så den skulle gå ner medan plast och trä skulle gå förbi. Plast och träkulorna skulle igenom en bana så att hastigheten skulle sänkas. Efter det så skulle det finnas en servomotor med en programmerad Microbit som skulle öppna och stänga en lucka som separerar plasten från träet. När luckan stänger, går träet förbi så att den sorteras också.

Separeringsbanan

Separeringsbana: Vid denna idé använde vi oss sig av kanalplast som grunden för banan. Vi skar ut tre olika gångar där varje kula beroende på dess material skulle åka genom. Den första gången åkte metallkulan igenom och sedan in i ett hål där en bägare stod. För att metallkulan skulle åka in till den gången så var vi tvungna att ha magneter precis över banan som gjorde det enkelt för metallkulan att svänga in och åka in till just den gången. De andra kulorna skulle fortsätta framåt till de kom fram till en separator som bestod av en glasspinne och en servomotor. Servomotorn var kopplad till en Microbit och Microbiten var programmerad till att svänga vid en viss tid så att kulorna hamnade rätt.

Rullbandsbanan

Rullbandsbana: Rullbandet skulle sänka kulornas hastighet så att de inte hamnade i samma bägare. Själva rullbandet var gjort av skumgummi och tyg och på själva rullbandet hade vi 15 hål. Dessa hål skulle hålla kulorna kvar så att de inte rullar iväg eller ramlar av. När kulorna hade rullat förbi på rullbandet, kom de fram till en bägare med tre olika hål. Det första hålet åkte metallkulorna genom då det var ett lager av skumgummi över som gjorde att plast och träkulorna inte åkte igenom för att de inte var tunga nog. Nästa hål skulle plastkulorna åka igenom. Under det hålet fanns det glasspinnar ihopklistrade som satt fast i en servomotor. Glasspinnarna skulle flytta på sig under en viss tid. Det skulle göra att plastkulorna åkte igenom det andra hålet medan träkulorna fortsatte till det sista hålet. Denna maskin blev inte vald, för att de flesta i klassen tyckte att den inte skulle fungera med hjälp utav en startknapp.

Starten

Det vi började med var att dela in oss själva i grupper och skissa ner våra idéer på ett papper för att sedan redovisa dessa för klassen om hur varje grupp tänkte att maskinen skulle fungera. När alla grupper hade kommit fram till en logisk lösning så började vi tänka på vilka material vi skulle använda oss av. Alla grupper hade kommit fram till att vi behövde programmera våra maskiner så att de kunde sära på och sortera kulorna till olika ställen. Vi skickade iväg ett mail till Komtek och sa att vi behövde deras hjälp. Komtek var mer än glada att hjälpa oss vilket vi var så tacksamma över! När de kom och besökte oss, hade de en genomgång om hur vi kunde programmera en Microbit. Till en början såg det väldigt komplicerat ut, men efter många försök att programmera Microbiten så lärde vi oss hur man gjorde och det var förvånansvärt enkelt och roligt! Vi hade många bra förslag till hur vi kunde sortera kulorna, och nu ska vi presentera dessa förslag samt det vinnande förslaget som är Retrobanan (sista förslaget).

Ritningar till RETROBANAN

 

 

Youtube länken till Retrobanan Skiftingehus 8B

RETROBANAN

Materiallista:

¤Kartong ¤Pantburkar ¤Trä, plast och metallkulor (3 av varje) ¤Skumgummi ¤Plastbotten ¤Fästanordning ¤Microbit ¤Batterier ¤Silvertejp ¤Programmering ¤Genomskinligt plastglas ¤Plaströr som kulorna åker på

Arbetets utförande:

Det första gruppen gjorde var att börja fundera på en idé samtidigt som de antecknade och ritade. De undersökte i gruppen om någon hade en gammal leksak hemma som kunde användas som grund för maskinen. En i gruppen tog då med sig en gammal kulbana som han hade köpt på loppis när han var liten. Kulbanan skulle användas som grund för maskinen och alla kulor skulle färdas med hjälp av banan. Nu var det dags för hela arbetsprocessen att börja. Gruppen började med att fundera på själva frågan, hur ska dessa tre olika kulor sorteras ut? Gruppen kom då fram till att de skulle dela upp sin grupp i två delar för att få ett mer effektivt jobb. Ena delen av gruppen började med att fundera på hur metallkulorna skulle sorteras ut. Gruppen kom då på att eftersom metallen är tyngre än plast- och träkulorna, borde metallen åka igenom ett hål i en bit skumgummi medan trä- och plastkulorna passerar ovanpå. Detta skulle innebära att metallkulorna skulle sorteras i ett tidigt skede och gå direkt ner i en plastmugg under skumgummilappen. För att kunna fästa skumgummilappen någonstans byggdes en liten fålla som det sedan skars ut ett hål i botten på och lappen limmades fast. Metallkulan skulle gå igenom hålet medan trä- och plastkulorna passerar och fortsätter på kulbanan. För att slippa fästa kartong- fållan i kulbanan igen tog gruppen en pantburk som fångar upp trä- och plastkulorna och leder dem till en kulbana där de fortsätter. Den andra gruppen fortsatte med att få banans vinklar rätt och se till att kulorna inte rullade av banan eller rullade för långsamt eller för snabbt med hjälp av två plastslangar som fästes på banan. Efter många veckor av tänkande och jobb kom gruppen på att de inte ska ta för givet att kulorna är lika stora. De valde därför att mäta kulorna och då visade det sig att plastkulorna var 0,3 mm mindre än träkulorna. Gruppen kom då på att man kan sära lite på utrymmet mellan de två plastslangarna som kulorna färdas mellan. Då kommer plastkulorna åka mellan utrymmet medan träkulorna kommer att fortsätta på banan och ner i ett eget plastglas i slutet på banan. Nu var den stora frågan i gruppen hur starten skulle gå till eftersom alla kulor inte kan släppas på rad och samtidigt. Därför tejpade man fast ett plaströr i starten och satte ett programmerat microbit nedanför röret för att släppa ner kulorna på banan med ett avstånd. På microbiten sattes en kartongbit som fungerade som en bom. Microbiten är programmerad till att fälla upp bommen och stänga bommen så att en kula i taget släpps.

Om du vill bygga maskinen:

1.Bygg ihop grunden som du ska fästa metallpinnarna på.

2.Sätt ut metallpinnarna så att de stadgar upp banan ordentligt.

3.Bygg ihop kulbanan med hjälp av plastfästen och plastslangar.

4.Fäst själva banan på metallstängerna för att få upp banan ordentligt. 5.Bygg en fålla av kartong och ett skumgummigolv med ett hål i mitten av banan, i denna ska alla kulor passera förutom metallkulorna som ska gå igenom en lucka av skumgummi och ner i en behållare.

6.Klipp skumgummiluckan på så vis att bara metallkulorna kan ramla igenom.

7.Fäst en till fälla nedanför skumgummiluckan. Använd en plåtburk som du klipper sönder.

8.I fållan ska plast- och träkulorna hamna och fortsätta på banan.

9.Trä- och plastkulorna är olika stora, träkulorna är större. På banan gör du ett större mellanrum mellan slangarna för att plastkulorna ska ramla igenom och träkulorna ska fortsätta.

10.Lägg alla kulor i plaströret. Programmera bommen så att inte kulorna ska rulla så tätt intill varandra. Använd Microbit.

11.Starta maskinen!  

Teknikåttan

På denna websida kan ni följa vår väg som klass till vinsten i Teknikåttan 2020. Vi är en härlig klass med stora ambitioner, en av alla dessa är att vårat bidrag skall vara med och tävla om vinsten i Sveriges stora tekniktvävling för åttondeklassare. Vi kommer att arbeta i grupper om 4-5 personer, vi har 5 bidrag som är tänkta att kunna sortera ut plast, metall och träkulor. När dessa 5 bidrag är klara (senast den 15 maj) kommer vi genom ett demokratisk val inom klassen att välja ett bidrag, som senare kommer att redovisas på denna hemsida och vara med att tävla om Sveriges bästa teknikklass. Ni kommer att kunna följa vår resa till vinsten på denna hemsida, där vi ständigt kommer att upptadera er om hur byggnationerna av sorteringsapparaterna ligger till. #hardworkbigresults 

22/04-2020